Silný tím

Naša rastúca firma stavia na 50-ročnej tradícii, a teda sme právom hrdí na svoju stabilitu. Naši ľudia majú praktické skúsenosti s prácou a podnikaním tak na Slovensku, ako aj v 15 krajinách Európy.

Naše hodnoty

Všetky vyššie uvedené hodnoty sú tie, ktorými sa riadime a na ktorých dodržiavaní si zakladáme.