NÁŠ TÍM

Mgr. Martina Školová
okresná vedúca
+421 907 824 872
info@martinaskolova.sk

Mária Kováčová
finančná expertka
+421911128879

Dária Poláčková
finančný sprostredkovateľ
+421919211447

Zdenka Hažíková
asistentka
+421918440772
asistentka.hazikova@gmail.com

Aneta Lušňáková
asistentka
+421905415198
asistent.skolova.ca@gmail.com

Napíšte nám

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Vaše meno
Súhlasím so spracovaním osobných údajov
Zakliknutím súhlasím, aby spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko a. s., so sídlom Kukuričná 8, 832 48 Bratislava 3, IČO: 31 361 358, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4597/B (ďalej len „OVB“) spracúvala mnou poskytnuté osobné údaje v rozsahu uvedenom v kontaktnom formulári v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov na základe mnou udeleného súhlasu a za podmienok uvedených v Informácii o spracúvaní osobných údajov a poučenie o právach dotknutej osoby, s ktorou som sa oboznámil. Ako dotknutá osoba som si vedomý/á svojich práv, s ktorými som sa riadne oboznámil/a. Zároveň beriem na vedomie, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Naše kancelárie

Čadca

Žilina

Ďalšie kontakty